Kontakt: radnim danom od 09-20h - 099 5247 300

Terapija biomagnetskim parovima u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica i parazita